Информация

Контакти

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

бул. „Тодор Александров” 42
1303 София, България

E-Mail: office@lukoil.bg

Телефон на клиента:
080020220

Централа:
 +359 2 91 74 100

Факс:
+359 2 962 22 28

Пресслужба:
+359 2 91 74 316

 

ЛУКОЙЛ - Ейвиейшън България ЕООД

Тел.  +359 2 9174 168

e-mail: lukoilaviation@lukoil.bg

ЛУКОЙЛ-България Бункер:

Тел. +359 2 9174 382

Заявки за бункеровка:

Tel. +359 2 9174 382

Tel. +359 2 9174 315

e-mails:

rdimitrova@lukoil-bunker.bg

sales@lukoil-bunker.bg