За бизнеса

За бизнеса

Вход за картови клиенти и електронни фактури

 

За оферти, запитвания, заявки и информация, свързани с покупки на едро на горива, масла, нефтохимикали и полимери можете да ползвате следните телефони и e-mail адреси:

 

Продажби
Вид Телефони Ел. поща
Горива за вътрешния пазар


тел:  02/ 91 74 183

gramatikova@lukoil.bg

Авиационно гориво

тел: 02/ 91 74 168
тел: 02/ 91 74 179
факс 02/ 96 22 228
факс 02/ 98 12 542
SITA: SOFLKXH

venkov@lukoil.bg
ntrifonov@lukoil.bg
Масла тел:  02/ 91 74 272 факс: 02/ 962 22 28

yanchev@lukoil.bg

Нефтохимикали тел:  02/ 91 74 160
тел:  02/ 91 74 151 факс: 02/ 962 22 28
pkostov@lukoil.bg
bozukova@lukoil.bg
Полимери тел:  02/ 91 74 160 факс: 02/ 962 22 28 pkostov@lukoil.bg
ПЕВН, Пиролен, Полипропилен тел:  02/ 91 74 106 факс: 02/ 962 22 28 julia@lukoil.bg
Каучук, Латекси, ПАН тел:  02/ 91 74 105 факс: 02/ 962 22 28 atomova@lukoil.bg

 

Лукойл България ЕООД
София, 1303, бул. "Тодор Александров" № 42
ЕИК: 121699202, BIC: BFTBBGSF
IBAN: BG63BFTB76301076249755