За компанията

Факти и данни

Групата компании “ЛУКОЙЛ” В БЪЛГАРИЯ:

• Произвежда около 9% от брутния вътрешен продукт на България;
• Внася около 25% от общите данъчни постъпления в бюджета на страната;
• Годишният им оборот е над 3 млрд. долара, с годишна реализация в България в размер на около 2,5 млн. тона нефтопродукти;
• веригата ЛУКОЙЛ включва над 200 обекта (собствени и на франчайз), със солидно присъствие в продажбите на дребно в страната;
• Сериозен участник на пазара на масла в страната;
• голяма част от преработените нефтопродукти се изнасят, като компанията има стабилни пазарни позиции в страните от бивша Югославия, Гърция и Турция;