За бизнеса

Франчайз

Във връзка с разширяването на дейността си, ЛУКОЙЛ България предлага НОВИ, ПО-ДОБРИ условия за партньорството по договор ФРАНЧАЙЗ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛИТЕ:
Да са собственици на обекти или парцели, които нямат тежести;
Местоположение: на оживен път или в градове с население над 20 000 жители, с интензивно движение;
Площ на парцелите не по-малко от 1 600 кв.м., с лице 50 м;
Видимост на обекта или парцела: от разстояние не по-малко от 100 м;
Готовност на собственика да инвестира в изграждане или привеждане на обекта в съответствие със стандартите на ЛУКОЙЛ;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Писмо за намерение на кандидата;
Нотариален акт на кандидата;
Скица на парцела;
Генерален план на обекта / ако има /;
Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията;

Документи се изпращат на адрес:
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
1303 София, бул. „Тодор Александров” 42
Дирекция „Продажби на дребно”
Допълнителна информация: Тел.: 02/ 917 42 39