Средни цени на дребно за веригата:Бензин A95H - 1.81лв.;    Бензин А98H - 2.07лв.;    Дизелово гориво - 1.78лв.;    Пропан бутан - 0.80лв.;    ECTO Plus 95 - 2.01лв.;    ECTO Sport 98 - 2.12лв.;    ECTO Diesel - 1.99лв.;    
За шофьори

Промоции

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„Живей с ритъма на столицата!”


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Рекламната промоция под надслов „Живей с ритъма на столицата!” (Промоцията) се организира и провежда от “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1303, бул. “Тодор Александров” №42 (“Организатор на промоцията”). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу “Официални правила”).
1.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес www.lukoil.bg и в обектите от веригата ЛУКОЙЛ.
1.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.lukoil.bg.
1.4. Участниците в Промоцията се обвързват с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоцията.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


2.1. Промоцията се организира и провежда в бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ на територията на град София, изброени в т. 7.1 на настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията започва на 01.03.2016 г. и продължава до 31.03.2016 г., всяко денонощие от 00:00 ч. до 06:00 ч. през нощта. Организаторът има неотменно право да прекрати по своя преценка Промоцията по всяко време, обявявайки това по всички бензиностанции ЛУКОЙЛ и на интернет адрес www.lukoil.bg, както и в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ
 
4.1. Участващите търговски артикули са наличните за продажба кафени напитки и други топли напитки във веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ в град София, както следва:
1. Артикул №1 Кафе еспресо Баристо
2. Артикул №2 Кафе еспресо Баристо без кофеин
3. Артикул №3 Кафе еспресо с мляко
4. Артикул №4 Без кофеин кафе с мляко
5. Артикул №5 Капучино с еспресо Баристо
6. Артикул №6 Голямо Капучино
7. Артикул №7 Без кофеин капучино Баристо
8. Артикул №8 Кафе 3 в1
9. Артикул №9 Мляко
10. Артикул №10 Мляко с какао
11. Артикул №11 Разтворимо кафе
12. Артикул №12 Мляко с разтворимо кафе
13. Артикул №13 Чай Дилма 1 п.
14. Артикул №14 Билков чай Биопрограма
15. Артикул №15 Добавки към напитка MONIN бял шок./ кафяв шок./ карамел
4.2. В промоцията не са включени кафените напитки в капсули и купуваните чрез жетони от вендинг машини.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Право на участие в промоцията имат всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА


6.1. В периода от 01.03.2016 до 31.03.2016 от 00:00 ч. до 06:00 ч. на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в гр. София за всяка поръчана кафена напитка клиентът получава автоматично още една топла напитка по свой избор (кафе, чай). Заплаща се само по-скъпата от двете напитки. Задължително е първата напитка да е кафена.
6.2. Безплатната напитка се получава от клиента веднага при извършването на покупката, не може да бъде върната, заменена и няма паричен еквивалент.


РАЗДЕЛ 7: АДРЕСНА КАРТА НА ПРОМОЦИЯТА

7.1. В промоцията участват следните търговски обекти на „ЛУКОЙЛ-България“ ЕООД на територията на град София:


РАЗДЕЛ 8: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


8.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.
Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.lukoil.bg, на бензиностанциите ЛУКОЙЛ и на Горещата линия ЛУКОЙЛ 0800 20 220 за периода на Промоцията. Участвайки в тази Промоция, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия и разпоредби.