Средни цени на дребно за веригата:Бензин A95H - 1.99лв.;    Бензин А98H - 2.32лв.;    Дизелово гориво - 1.95лв.;    Пропан бутан - 0.87лв.;    ECTO Plus 95 - 2.14лв.;    ECTO Sport 98 - 2.32лв.;    ECTO Diesel - 2.21лв.;    
За шофьори

Промоции

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„ЛУКОЙЛ – 25 ГОДИНИ СПОДЕЛЕНО ДОВЕРИЕ!”

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Рекламната промоция под надслов „ЛУКОЙЛ – 25 ГОДИНИ СПОДЕЛЕНО ДОВЕРИЕ”  (Промоцията) се организира и провежда от “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1303, Бул. “Тодор Александров” №42 (“Организатор на промоцията”). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу “Официални правила”).

1.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес igra.lukoil.bg и в обектите от веригата ЛУКОЙЛ.

1.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес igra.lukoil.bg

1.4. Участниците в Промоцията се обвързват с описаните тук Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на промоцията.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Промоцията се организира и провежда във всички бензиностанции от веригата ЛУКОЙЛ на територията на Република България (собствени бензиностнации и франчайзингови обекти).

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията започва на 16 май 2016 г. и продължава до 31  август 2016 г., включително.  Организаторът има неотменно право да прекрати по своя преценка Промоцията по всяко време, обявявайки това по всички бензиностанции ЛУКОЙЛ и на интернет адрес igra.lukoil.bg, както и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други причини. Организаторът също така има неотменно право да продължи промоцията при същите или други условия.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ
4.1. Участващите търговски артикули са наличните горива бензин от всички видове, дизел от всички видове и газ пропан-бутан, предмет на продажба във веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ. В промоцията не е включено горивото газ метан.

 РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Право на участие в промоцията имат всички лица, които извършват покупки на горива в бензиностанции ЛУКОЙЛ, заплатени в брой или с банкови карти.  В промоцията не участват лица, ползващи при зареждане на горива карти ЛУКОЙЛ с отсрочено плащане.

В промоцията не участват всички служители на ЛУКОЙЛ България ЕООД, членовете на техните семейства /деца, родители, съпрузи/, а също и служителите на агенциите и фирмите- подизпълнители. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
6.1.За всяка единична покупка на горива от следните видове: бензин от всички видове, дизел от всички видове и газ пропан-бутан в обектите от веригата ЛУКОЙЛ в количество равно или по-високо от 25 литра, за която е издаден касов бон или фактура, участникът получава изписан на касовия бон или фактура ПРОМОКОД – уникален 13 цифров код, който представлява комбинация от цифри и латински букви и е отпечатан под текста: Промокод за томбола

 6.2. Уникалният промокод, отпечатан върху касовата бележка, трябва да бъде изпратен като SMS на кратък номер 17 150 /за абонатите на  Mtel, Vivacom и Telenor/ или да се регистрира безплатно на igra.lukoil.bg (подстраница на www.lukoil.bg ). Цената на един SMS към номер 17 150 е 0,30 лева с включен ДДС за абонати на  Mtel и Vivacom и 0,29 лева с включен ДДС за абонати на Telenor. Цената на SMS е за сметка на лицето, което изпраща SMS.

6.3. С това свое действие участникът автоматично се включва в томболите за теглене на награди. Тиражите на томболите за целия период на промоцията и съответните награди са, както следва:

При закупено еднократно количество 25 ЛИТРА ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, клиентът участва в тегленето на следните награди:

-  Ежедневни - всеки работен понеделник, вторник, сряда и четвъртък - ежедневно теглене на 25 карти за 25 литра безплатно гориво.. Дневните награди за петък, събота и неделя, както и за официалните празнични дни, се теглят в първият работен ден след тях - по 25 карти за 25 литра безплатно гориво , за всеки един от дните.

- Седмични – всеки понеделник – теглене на 1 карта за 250 литра безплатно гориво .

- Месечни – всеки месец – теглене на 1 карта за безплатно гориво на стойност 1 250  лева.

При закупено еднократно количество 25 ЛИТРА БЕНЗИН ИЛИ ДИЗЕЛ, клиентът участва в тегленето на следните награди:

-  Ежедневни - всеки работен понеделник, вторник, сряда и четвъртък - ежедневно теглене на 25 карти за 25 литра безплатно гориво. Дневните награди за петък, събота и неделя, както и за официалните празнични дни, се теглят в първият работен ден след тях - по 25 карти за 25 литра безплатно гориво , за всеки един от дните.

- Седмични – всеки понеделник – теглене на 1 карта за 250 литра безплатно гориво.

- Месечни – всеки месец – теглене на 1 карта за безплатно гориво на стойност 2 500  лева.

 ВАЖНО! *Запазването на касовата бележка от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите.

6.4. При регистрация на промокода на страницата igra.lukoil.bg участникът трябва да попълни регистрационна форма със следните задължителни полета : промоционален код, име, презиме и фамилия, електронен адрес и телефонен номер за контакт.

6.5. Всеки участник в играта има право да изпрати/регистрира неограничен брой промокодове от касови бонове, доказващи покупката му от бензиностанции ЛУКОЙЛ. Всеки изпратен/регистриран промокод участва в едно дневно теглене в деня, следващ постъпването му в системата, в едно седмично теглене за седмицата на постъпването му в системата и в едно месечно теглене за месеца на постъпването му в системата.

Пример:

Код, регистриран на 18 май, участва в следните тегления на награди:

- теглене на 25 дневни награди на 19 май;

- теглене на 1 седмична награда на 23 май;

- теглене на 1 месечна награда на 13 юни

6.6.Участникът в играта се идентифицира по телефонния номер, от който е изпратил промокода и който фигурира при регистрирането на кода чрез SMS или  е посочил при регистрация на кода на igra.lukoil.bg

6.7. Ако участникът в играта притежава промокод, който вече е регистриран и е дублиран, решението за регистрация на промокода се взема от Организатора при представяне на касова бележка с промокода, който не може да бъде регистриран.

6.8. При невъзможност да направи регистрация на промокода си, участникът се обръща за помощ към безплатната Горещата линия ЛУКОЙЛ 0800 20 220, а при проблеми с регистрацията на код в igra.lukoil.bg – и на мейл-адрес support@netcinema.bg

РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 7.1. Тегленето на печелившите кодове ще се извършва на случаен принцип с помощта на софтуер от комисия, съставена от служители на Организатора, както следва:

Ежедневни награди: 25 карти за 25 литра безплатно гориво. В тегленето участват всички промокодове (по покупки на бензин, дизел и газ-пропан-бутан). Теглят се от 23 май до 31 август, във всеки работен понеделник, вторник, сряда и четвъртък. Петък, събота и неделя, както и официалните празнични почивни дни се теглят в първият работен ден след тях, за всеки един от дните. В ежедневните тегления участват кодове, регистрирани от 00.01 часа до 00.00 часа на предходният на деня на тегленето ден.

Седмични награди: Всяка седмица теглене на 1 карта за 250 литра безплатно гориво. В тегленето участват всички промокодове (по покупки на бензин, дизел и газ-пропан-бутан). Тегленето се извършва на следните дати:

25 май 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 16.05.16 – 22.05.16

30 май 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 23.05.16 – 29.05.16

6 юни 2016 -  участват кодове, регистрирани в периода 30.05.16 – 05.06.16

13 юни 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 06.06.16 – 12.06.16

20 юни 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 13.06.16 – 19.06.16

27 юни 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 20.06.16 – 26.06.16

4 юли 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 27.06.16  –  03.07.16

11 юли 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 04.07.16 – 10.07.16

18 юли 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 11.07.16 – 17.07.16

25 юли 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 18.07.16 – 24.07.16

01 август 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 25.07.16 – 31.07.16

08 август 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 01.08.16 – 07.08.16

15 август 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 08.08.16 – 14.08.16

22 август 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 15.08.16 – 21.08.16

01 септември 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 22.08.16 – 31.08.16

Месечни награди: Всеки месец се извършва теглене на две карти:

1 карта за безплатно гориво на стойност 2 500 лева за печеливш бон за покупка на дизел или бензин; и

1 карта за безплатно гориво на стойност 1 250 лева за печеливш бон за покупка на газ пропан-бутан.

Тегленията на месечните награди се извършват на следните дати:

 13 юни 2016 -  участват кодове, регистрирани в периода 16.05.16 – 12.06.16

4 юли 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 06.06.16  –  03.07.16

8 август 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 04.07.16 – 31.07.16

1 септември 2016 - участват кодове, регистрирани в периода 01.08.16 – 31.08.16

 7.2. Резултатите от всяко теглене ще бъдат оповестявани след 16 .00 часа на същия ден, в който е проведено тегленето, на igra.lukoil.bg и на Горещата линия на ЛУКОЙЛ 0800 20 220, както и на всички бензиностанции ЛУКОЙЛ.

7.3. Победителите от всяка томбола ще бъдат информирани до три работни дни от датата на всяко теглене чрез SMS и обаждане от  Гореща линия Лукойл на същия мобилен телефон, от който участникът е регистрирал уникалния промокод чрез изпращане на SMS или е посочил при регистрация в уебсайта igra.lukoil.bg

7.4.При позвъняването на оператора от Горещата линия Лукойл печелившият задължително съобщава трите си имена, телефонния номер, от който е изпратен/или регистриран в уебсайта на igra.lukoil.bg , промокода, изписан на касовата бележка и уточнява с оператора реда и бензиностанцията Лукойл за получаване на наградата си.

7.5. Печелившият получава своята награда на посочената от него бензиностанция  Лукойл  минимум 7 работни дни след задължителната регистрация на Горещата линия Лукойл.

7.6. При получаване на наградата печелившият е длъжен да предостави личната си карта или шофьорска книжка, касовия бон с печелившия уникален код и уведомителния SMS за спечелване на наградата. На лица, които не представят или откажат да представят личен документ за идентифициране на самоличността, или някой от другите задължителни документи или информация, награда не се предоставя. Наградата се дава на лицето, което се идентифицира с имената, съобщени на оператора от Горещата линия Лукойл по реда на 7.6. и представи документите и информацията, описани в тази точка.

7.7. При изгубена касова бележка решението за връчване на подаръка се взима индивидуално след 31 август 2016 г. по преценка на Организатора на промоцията.

7.8. При получаване на наградата печелившият подписва приемо-предавателен протокол, потвърждаващ предаването на наградата.

7.9. Ако спечелилият наградата вземе решение да предостави правата си за получаване на наградата си на друго лице, е длъжен да регистрира имената на това друго лице по реда на точка 7.4., да го предупреди за правилата, описани в т. 7.6, да му препрати уведомителния SMS за спечелване на наградата и да му предостави оригинала на касовия бон с печелившия промокод. По този начин той губи собственото си право да получи наградата.

7.10. Предоставената награда – карта за безплатно гориво - е валидна за цялата верига бензиностанции ЛУКОЙЛ в България и важи до:

- за награда карта за безплатно гориво на стойност 25 литра срокът за използавне на картата е до 31.10.2016 г.

- за награда карта за безплатно гориво на стойност 250 литра срокът за използавне на картата е до 31.12.2016 г.

- за награда карта за безплатно гориво на стойност 2 500 лева  срокът за използавне на картата е до 31.12.2017 г.

- за награда карта за безплатно гориво на стойност 1 250 лева  срокът за използавне на картата е до 31.12.2017 г.

Картата се предоставя с Персонален идентификационен номер /ПИН/.

7.11. След приемане на картата печелившият носи отговорност за всички вреди, настъпили вследствие на злоупотреба и/или фалшифициране на издадената карта, както и за вреди, възникнали от злоупотреба с ПИН кода.

7.12. Предоставената карта не може да бъде заменяна и няма паричен еквивалент.

7.13. Получената карта за безплатно гориво не се възстановява или заменя при загубване или кражба, а ЛУКОЙЛ не дължи на участниците никакви компенсации.

7.14. В случай, че печеливш участник не се регистрира на телефона на Горещата линия на Лукойл 0800 20 220 и/или не се яви за  получаване на наградата - карта за зареждане с безплатно гориво си до 01.10. 2016 г., той се счита за отказал се от наградата си и тя остава собственост на Организатора.

7.15. Организаторът няма ангажимент да предостави награда на спечелил участник, регистрирал непълни или неверни данни.

РАЗДЕЛ 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Организаторът на промоцията и неговите подизпълнители са регистрирани като администратори на лични данни и поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията. С регистрирането си за участие в промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие, че предоставените лични данни и образът му да могат да бъдат използвани от Организатора в печатни материали, за което Организатора не дължи заплащане.

8.2. В допълнение към предходното, участникът дава съгласието си на Организатора или оторизирани от него лица да влизат в контакт с него на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с промоцията за период до 3 месеца след края й.

РАЗДЕЛ 9: ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ ПРОМОКОДОВЕ И КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

9.1. Всички промокодове са свързани с конкретно извършени от клиенти на Лукойл транзакции на обекти на Лукойл по покупка на горива и/или стоки, за които е издаден касов бон или фактура на минимална еднократна стойност, посочена в тези правила, и ще се проверяват внимателно от Организатора за достоверност, независимо от начина на изпращане (SMS или регистрация на igra.lukoil.bg).

9.2.Решението дали кодовете са валидни или не се взима от Организатора и е обвързващо за участниците. Касови бележки с промоционални кодове, които са нечетливи, променени, фалшифицирани, подправени или манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

9.3.Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник,използвал такива невалидни промоционални кодове за регистрация, включително да му отнеме правото да получи награда, за която неговият промокод вече е бил изтеглен.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху касови бележки с отпечатани промокодове. Споровете, свързани с правото на собственост върху тях, не засягат принципа за предоставяне на награди от Организатора на промоцията, а именно: награда се предоставя на това лице, което се идентифицира като притежател на печеливш промокод и представи необходимите документи и информация за това пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички касови бележки с промокодове подлежат на проверка от Организатора. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни.
10.2. Организаторът на промоцията не е задължен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
11.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

 Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.lukoil.bg, на бензиностанциите ЛУКОЙЛ и на Горещата линия ЛУКОЙЛ 0800 20 220 за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони 02/91 74 227, 02/91 74 172, чрез Формата за контакт на уебсайта на компанията или на e-mail office@lukoil.bg.

Участвайки в тази Промоция, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални правила и са съгласни да спазват техните условия и разпоредби.