Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.20lv. ;    А98H - 2.45lv. ;    Diesel fuel - 2.20lv. ;    LPG - 0.95lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.40lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.45lv. ;    ECTO Diesel - 2.40lv. ;