Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.24lv. ;    А98H - 2.62lv. ;    Diesel fuel - 2.30lv. ;    LPG - 0.99lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.44lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.62lv. ;    ECTO Diesel - 2.50lv. ;