Средни цени на дребно за веригата:A95H - 1.89lv. ;    А98H - 2.15lv. ;    Diesel fuel - 1.86lv. ;    LPG - 0.80lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.03lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.19lv. ;    ECTO Diesel - 2.05lv. ;