Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.55lv. ;    А98H - 2.73lv. ;    Diesel fuel - 2.60lv. ;    LPG - 1.21lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.67lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.86lv. ;    ECTO Diesel - 2.69lv. ;