Средни цени на дребно за веригата:A95H - 1.92lv. ;    А98H - 2.12lv. ;    Diesel fuel - 1.85lv. ;    LPG - 0.85lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.06lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.12lv. ;    ECTO Diesel - 2.06lv. ;