Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.29lv. ;    А98H - 2.61lv. ;    Diesel fuel - 2.22lv. ;    LPG - 0.99lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.46lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.69lv. ;    ECTO Diesel - 2.39lv. ;