Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.35lv. ;    А98H - 2.61lv. ;    Diesel fuel - 2.42lv. ;    LPG - 1.13lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.52lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.77lv. ;    ECTO Diesel - 2.56lv. ;