Средни цени на дребно за веригата:A95H - 1.98lv. ;    А98H - 2.28lv. ;    Diesel fuel - 1.94lv. ;    LPG - 0.82lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.13lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.28lv. ;    ECTO Diesel - 2.15lv. ;