Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.16lv. ;    А98H - 2.54lv. ;    Diesel fuel - 2.29lv. ;    LPG - 0.94lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.36lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.54lv. ;    ECTO Diesel - 2.49lv. ;