Средни цени на дребно за веригата:A95H - 1.81lv. ;    А98H - 2.07lv. ;    Diesel fuel - 1.78lv. ;    LPG - 0.80lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.01lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.12lv. ;    ECTO Diesel - 1.99lv. ;