Средни цени на дребно за веригата:A95H - 1.99lv. ;    А98H - 2.32lv. ;    Diesel fuel - 1.95lv. ;    LPG - 0.86lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.14lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.32lv. ;    ECTO Diesel - 2.21lv. ;