Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.50lv. ;    А98H - 2.70lv. ;    Diesel fuel - 2.55lv. ;    LPG - 1.16lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.65lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.84lv. ;    ECTO Diesel - 2.67lv. ;