Средни цени на дребно за веригата:A95H - 2.31lv. ;    А98H - 2.60lv. ;    Diesel fuel - 2.33lv. ;    LPG - 0.99lv. ;    ECTO Plus 95 - 2.51lv. ;    ECTO Sport 98 - 2.60lv. ;    ECTO Diesel - 2.53lv. ;