ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Социално партньорство

«ЛУКОЙЛ-България» ЕООД предостави цялото необходимо гориво за пълно покриване на нуждите на лекарите и специализираните екипи на Военномедицинска академия - Клиника по инфекциозни болести и Българския лекарски съюз за периода на обявеното извънредно положение. Дарението цели да подпомогне усилията на медиците, които в момента са на фронтовата линия във войната срещу най-голямата пандемия, с която страната се е сблъсквала през последния половин век.

 «Като социално-отговорна компания, ние се включваме в общите усилия да преодолеем възможно най-скоро безпрецедентната ситуация, в която се намираме. Изразяваме своето огромно уважение към труда на българските медици и твърдо подкрепяме всички предприети от правителството и Националния оперативен щаб действия за овладяване на ситуацията в страната», заяви Булат Субаев, генерален директор на «ЛУКОЙЛ-България».

Ценностите, които „ЛУКОЙЛ-България» ЕООД следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:

  • Съпричастност;

  • Доверие;

  • Отговорност;

  • Партньорство.

Дружеството се стреми да осигурява подходяща работна среда и добър микроклимат за своите служители, за да разгърнат своите потенциал и мотивация.

Дружеството инвестира в социалното и икономическо развитие на страната — като работи ефективно, то създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори и служители, създава заетост, подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение, «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД подкрепя социалното развитие на страната чрез своята програма за благотворителност и подкрепа на културата и спорта, разработена в духа на националните и общочовешки ценности, които Дружеството следва.

В резултат на дългосрочното социално партньорство със Синдиката на българските  нефтохимици „ЛУКОЙЛ", са създадени стабилни традиции при провеждането на културно-масови, спортни и туристически мероприятия, които способстват за поддържането на здравето и работоспособността на персонала.

Като работодател, „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД осигурява богат и разнообразен социален пакет за своите работници и служители, включващ редица придобивки за подобряване на материалния и здравен статус на персонала, повишаване на мотивацията и корпоративната култура.

Празнуваме заедно Деня на Будителите

На празника на будителите посрещнахме децата на нашите колеги в Детски ден на откритите врати - най-веселият работен ден в Централен офис!

Генералният директор и ръководителите на направления  разказаха на децата за бизнес-процесите в дружеството и за работата на техните родители. Малките лукойловци участваха в истинска оперативка, а за веселото им настроение през целия ден се грижеха аниматори.

По-големите "работиха" заедно с родителите си, а по-малките участваха в конкурс за детска рисунка, посветена на ЛУКОЙЛ.

Благотворителността е съществена част от корпоративната политика на Дружеството. Тя се осъществява чрез създадената през 2000 г. фондация «ЛУКОЙЛ» и включва работа по следните направления:

  • социална подкрепа на служители и техните семейства при възникване на тежки обстоятелства;

  • подкрепа на социални домове за лица в неравностойно положение;

  • подкрепа на програми и инициативи в областта на науката и културата;

  • подкрепа на програми и инициативи в областта на образованието и общественото здраве.

Традиционно «ЛУКОЙЛ-България» ЕООД оказва значителна подкрепа на българския спорт, в лицето на баскетболните отбори ПБК „Лукойл Академик” — София — мъже и „Нефтохимик 2010” — Бургас — жени, волейболния „Нефтохимик 2010” — Бургас — мъже, и СНЦ „БПК (детско-юношеска школа)”.